Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đồng hành của các thành viên trong thời gian qua.
Hiện tại đã hết thời gian đổi Point nhận quà, sau ngày 20/05 các nhân vật chưa Max Point Event vẫn ăn được Event nhưng sẽ không nhận được Hộp Vàng. Dưới đây là danh sách tính đến 24h00 20/05 :

# Nhân Vật Point
1 NamDinh1 15555
2 Encov91 15555
3 ChiHai5Tan 15555
4 TiuNgao 15555
5 daukhac 15555
6 GapLaPhang 15555
7 DauGauXBQ 15555
8 SuPerMen 15555
9 TuoiXiTeen 15555
10 1CaiTen 15555
11 BangBang 15555
12 DKNY 15555
13 HittLe 15555
14 zzBoLuanzz 15500
15 ThoSan 15000
16 A1412 15000
17 XxHeRoxX 15000
18 HungBaBN 15000
19 ToMyTom 15000
20 BaVuong 15000
21 iTunes 15000
22 MuSaiGon 15000

Phần thưởng sẽ được trao vào 22h00 hôm nay 22/05 cho những nhân vật nào chưa nhận !

Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: