BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần V Max 50 Resets - Truyền Thuyết 2020 như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 iTunes 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 7/5/2020 19:15
2 GapLaPhang 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 8/5/2020 5:43
3 MuSaiGon 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 8/5/2020 16:58
4 1CaiTen 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 9/5/2020 6:20
5 TuoiXiTeen 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 9/5/2020 11:35
6 NamDinh1 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 9/5/2020 16:15
7 BangBang 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 9/5/2020 16:24
8 HittLe 50/0 First Class Truyền Thuyết 9/5/2020 16:39
9 daukhac 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 9/5/2020 18:32
10 ChiHai5Tan 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 9/5/2020 18:41

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: