BQT xin thông báo : kéo dài Event Top Phú Hộ Mùa Hè đến hết ngày 15/05/2020
Về nội dung phần thưởng sẽ không có gì thay đổi :
Thời gian sự kiện :
Phú Hộ Mùa Hè: ngày 01/05 đến 12h00 15/05/2020
Tích lũy nạp thẻ tháng 5: 01/05 đến 24h00 31/05/2020
Nội dung : Trong khoảng thời gian trên tại Sever Truyền Thuyết hệ thống sẽ thống kê số Gcoin(không tính KM) của các thành viên nạp thẻ qua trang quản lý tài khoản : http://id.musaigon.vn và xếp hạng TOP 5 phú hộ - Sever Truyền Thuyết để trao giải.
Phần thưởng :
I. Top 5 Phú Hộ Mùa Hè :
- TOP 1 : 1 Set Full Socket + 15 / Vũ Khí Socket +15 / Thêm 1 opt vào Wing
- TOP 2 : 1 Wing 3 Luck + 1 opt
- TOP 3 : 1 Wing 3 Luck + mnl
- TOP 4-5 : 200.000GcoinKM
II. Tích lũy nạp thẻ tháng 5/2020 : (Trong thời gian 01/05 - 31/05)
- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :
Nạp đủ 5tr : Nhận 1 bộ Ringpent Alpha/Omega + Vũ khí cuối 15 Full Socket !
Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà thêm
3.000.000 1 Wing 3 + Luck + Mnl
1 Sói Tấn Công
Vip Vàng
(Hoặc tăng 1 bậc VIP)
6.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Vip Bạch Kim
(Hoặc tăng 2 bậc VIP)
9.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
Vip Kim Cương
(Hoặc tăng 3 bậc VIP)
Lưu ý:
- Top Phú Hộ Mùa Hè sẽ được trao vào tối ngày 16/05
- Phần thưởng tích lũy sẽ được trao sau 24h tính từ thời gian đạt mốc !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: