BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 20 Resets - Truyền Thuyết 2020 như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TuoiXiTeen 20/0 First Class Truyền Thuyết 19/04 10:12:01
2 1CaiTen 20/0 Blade Master Truyền Thuyết 19/04 16:56:04
3 iTunes 20/0 First Class Truyền Thuyết 19/04 20:36:06
4 daukhac 20/0 Grand Master Truyền Thuyết 20/04 00:48:21
5 ChiHai5Tan 20/0 Dimension Master Truyền Thuyết 20/04 10:21:44
6 BaChiVuong 20/0 First Class Truyền Thuyết 20/04 17:00:39
7 TocBachKim 20/0 Grand Master Truyền Thuyết 20/04 20:20:25
8 SDpooh 20/0 Dimension Master Truyền Thuyết 20/04 20:22:29
9 SuPerMen 20/0 Blade Master Truyền Thuyết 21/04 00:12:26
10 XxHeRoxX 20/0 Blade Master Truyền Thuyết 21/04 04:28:36

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: