BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 150 Resets - Cuồng Phong như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 SumSUM 150/0 First Class Cuồng Phong 14/10 00:02:49
2 LouisT 150/0 Dimension Master Cuồng Phong 14/10 00:54:09
3 LouisX 150/0 First Class Cuồng Phong 14/10 00:56:01
4 BaNgoai 150/0 Dimension Master Cuồng Phong 15/10 13:17:49
5 ONGNOI 150/0 Hight Elf Cuồng Phong 15/10 13:53:07
6 zZJackiZz 150/0 Blade Knight Cuồng Phong 16/10 05:54:05
7 youtubi 150/0 First Class Cuồng Phong 16/10 07:29:31
8 21A06091 150/0 First Class Cuồng Phong 16/10 12:52:26
9 louisD 150/0 Blade Master Cuồng Phong 16/10 16:34:45
10 DeMon 149/0 Blade Master Cuồng Phong 16/10 18:37:33

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: