Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đồng hành của các thành viên trong thời gian qua.
Hiện tại đã hết thời gian đổi Point nhận quà, sau ngày 15/07 các nhân vật chưa Max Point Event vẫn ăn được Event nhưng sẽ không nhận được Hộp Vàng. Dưới đây là danh sách tính đến 24h00 11/09 :
# Nhân Vật Point
1 conmemay12 7555
2 NoBiTa 7555
3 HaoKiet 7555
4 Cyber 7555
5 hzuy565 7555
6 DarkMagic 7555
7 CoThienLac 7555
8 CaiThoi 7555
9 XichCho 7555
10 SongVeDem 7500
11 VoDanh 7500
12 HanBe 7500
13 IIIHBlll 7500
14 LouisX 7500
15 TomaIkuta 7500
16 DK8xPro 7500
17 sky04 7500
18 Sky03 7500
19 Sky00 7500
20 Cris7 7500
Phần thưởng sẽ được trao vào 21h00 hôm nay 12/09 tại Davias 2 Sever 1 !
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: