BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 350 Resets - Chí Tôn như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 IIIHBlll 350/0 First Class Chí Tôn 7/9/2019 14:06
2 hzuy565 350/0 First Class Chí Tôn 7/9/2019 16:02
3 XichCho 350/0 First Class Chí Tôn 7/9/2019 16:31
4 Sky01 350/0 Blade Master Chí Tôn 7/9/2019 22:54
5 beffbeff 350/0 First Class Chí Tôn 9/9/2019 5:56
6 LouisX 350/0 Dimension Master Chí Tôn 9/9/2019 9:47
7 15101989 350/0 Blade Master Chí Tôn 10/9/2019 4:02
8 VinaPhone 350/0 First Class Chí Tôn 10/9/2019 7:24
9 NoBiTa 350/0 Blade Master Chí Tôn 10/9/2019 9:40
10 TomaIkuta 350/0 First Class Chí Tôn 10/9/2019 13:48

Sau khi Công Thành Chiến sẽ mở Reset và Đua TOP lần IV. BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: