Song hành cũng những Event chào đón Trung Thu 2019 Mu Sài Gòn xin giới thiệu Event Top Phú Hộ tháng 9/2019 như sau :

Thời gian sự kiện :
Phú Hộ Trung Thu: ngày 04/09 đến 12h00 13/08/2019
Tích lũy nạp thẻ tháng 9: 04/09 đến 24h00 30/09/2019

Nội dung : Trong khoảng thời gian trên tại Sever Chí Tôn hệ thống sẽ thống kê số Gcoin(không tính KM) của các thành viên nạp thẻ qua trang quản lý tài khoản : http://id.musaigon.vn và xếp hạng TOP 5 phú hộ - Sever Chí Tôn để trao giải.

Phần thưởng :
I. Top 5 Phú Hộ Trung Thu :
- TOP 1 : 1 Wing 3 Luck + 2 opt /3 Lông Vũ Condor/ Sói Hoàng Kim vĩnh viễn/ Biểu tượng VIP/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 2 : 1 Wing 3 Luck + 1opt / 2 Lông Vũ Condor /Sói Tấn Công / Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 3 : 1 Wing 3 Luck + mnl / 1 Lông Vũ Condor /Sói Phòng Thủ/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 4-5 : 200.000GcoinKM / 1 Lông Vũ Condor /Sói Tinh

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 9/2019 : (Trong thời gian 04/09 - 30/09)
- Nạp 1.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn
- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :

Nạp đủ 5tr : Nhận 1 bộ Ringpent Alpha/Omega + Vũ khí cuối 15 Full Socket !

Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà thêm
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
1 Sói Tấn Công
Vip Vàng
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Vip Bạch Kim
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
Vip Kim Cương

Lưu ý:
- Top Phú Hộ Trung Thu sẽ được trao vào tối ngày 16/09 (Trung Thu)
- Phần thưởng tích lũy sẽ được trao sau 24h tính từ thời gian đạt mốc !
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: