MU Sài Gòn xin thông báo : 12h00 ngày mai 2/9 mở Relife 2 trên Server Truyền Thuyết và đua TOP như sau
Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng


Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 02/09/2019
Kết Thúc: Có 10 người đạt 450 Reset / Relife 2


PHẦN THƯỞNG


Top 1: 250.000Gcoin + 15 Bùa Kết Hợp Chaos + Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại
Top 2: 150.000Gcoin + 10 Bùa Kết Hợp Chaos + Thiên Hạ Vô Địch
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Bùa Kết Hợp Chaos + Thiên Hạ Vô Địch
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM


Trong thời gian đua TOP lần này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :


Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 36 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 5 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 7 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 23 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 36 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:


- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 450 lần RS (Lv1)/ Relife 2
Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: