BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 250 Resets - Chí Tôn như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 HanBe 250/0 Dimension Master Chí Tôn 21/08 00:07:07
2 Sky00 250/0 First Class Chí Tôn 21/08 00:21:34
3 IIIHBlll 250/0 First Class Chí Tôn 21/08 00:31:39
4 LouisX 250/0 Dimension Master Chí Tôn 21/08 13:19:02
5 15101989 250/0 Blade Master Chí Tôn 22/08 09:19:28
6 TuCa 250/0 First Class Chí Tôn 22/08 15:14:47
7 buffer 250/0 Hight Elf Chí Tôn 23/08 01:06:59
8 Devil 250/0 First Class Chí Tôn 23/08 01:11:47
9 SoHyang 250/0 Grand Master Chí Tôn 23/08 10:18:26
10 HaoKiet 250/0 Blade Master Chí Tôn 23/08 10:45:12

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: