Như đã thông báo, được sự hợp tác nhiệt tình các bạn nên BQT đã gấp rút tiến hành chuyển Sever cho những bạn đã đăng ký theo đúng quy định.
Nhưng bạn đăng ký sau sẽ được xử lý trong lần 2 dự kiến ngày 15/08 !
Ngoài ra 1 số trường hợp chưa lập tài khoản và nhân vật tại sever Truyền Thuyết vui lòng hoàn thiện quá trính.
Dưới đây là danh sách đã được chuyển trong lần I : 10/08/2019
Sever
AutoXenh
ChienBinh
Code
HungBa
AnhHungBa
NoBiTa
MaSoi
SOHYANG
chienbinh2
HaoKiet
ChuongTran
MaxBuff
Buomden2
mulolto
ThanKi
Silicon
OngNoi
LouisX
NhatChiMai
LouisT
LouisXXX
DEMON150GR
LouisB
DONGTA
HuyenThoai
DEMON150NG
EMGAKEEM
HoaThan
Dariuss
VietSoi
TocBac
TinhAE
BuCac
RFchipheo
FangXogTe
ShaoLin
IceAge
ThunderGod
TheDate
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: