Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 5 - Truyền Thuyết 2019 như sau :
# Nhân Vật Gcoin nạp
1 Chimtobu 7500000
2 Google 5000000
3 ZZooXyz 3000000
4 dddfsssss 1300000
5 Emga 1200000
6 banlaai 1000000
Phần thưởng :
I. Top 5 Phú Hộ :
- TOP 1 : 1 Wing 3 Luck + 2 opt / Sói Hoàng Kim vĩnh viễn/ Biểu tượng VIP/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 2 : 1 Wing 3 Luck + 1 opt /Sói Tấn Công / Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 3 : 1 Wing 2.5 Luck + mnl /Sói Phòng Thủ/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 4-5 : 200.000GcoinKM /Sói Tinh

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 5/2019 : (Trong thời gian 01/05 - 31/05)
- Nạp 1.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 2 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 1 Wing 3 Luck/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :
Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Nâng cấp VIP
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
Hoặc thêm 1 opt vào Wing (Max 2opt)
1 Sói Tấn Công
Nâng 1 bậc VIP hoặc VIP Vàng
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Nâng 2 bậc VIP hoặc VIP Bạch Kim
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
VIP Kim Cương
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: