BQT xin thông báo nội dung mới tại Mu Sài Gòn 2019 : Tương khắc giữa các Class
Khắc chế là gì : khắc chế tức là khi PK gặp Class bị khắc thì sẽ có ưu thế hơn đáng kể.

DK là khắc tinh của DW
DW là khắc tinh của MG
MG là khắc tinh của SUM
SUM là khắc tinh của EF
EF là khắc tinh của RF
RF là khắc tinh của DL
DL là khắc tinh của DK
Vì hệ thống chưa thực sự hoàn hảo nên rất mong các bạn đóng góp ý kiến trong Group
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: