BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 250 Resets - Truyền Thuyết như sau :
# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 Google 250/0 Blade Master Truyền Thuyết 22/04 02:36:34
2 Conongtroi 250/0 First Class Truyền Thuyết 23/04 05:42:05
3 KeLuaDao 250/0 Hight Elf Truyền Thuyết 24/04 00:35:26
4 Bcig 250/0 Dimension Master Truyền Thuyết 24/04 00:36:26
5 ChiHai5Tan 250/0 Blade Master Truyền Thuyết 24/04 05:01:42
6 Nhat1 250/0 Grand Master Truyền Thuyết 24/04 06:31:41
7 ZebRa 250/0 First Class Truyền Thuyết 24/04 21:21:07
8 1stxBi 250/0 Grand Master Truyền Thuyết 24/04 23:41:50
9 NguMaVuong 250/0 Blade Master Truyền Thuyết 25/04 00:24:22
10 JupiterX 250/0 Dimension Master Truyền Thuyết 25/04 05:49:56
Sau khi Công Thành Chiến sẽ mở Reset và Đua TOP lần III. BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: