Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua cũng như thời gian PreAlpha thử nghiệm trước đó.
Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.
TOP 10 ALphaTest:
# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 Timem 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 5/4/2019 14:18
2 Reasted 50/0 Bloody Summoner Truyền Thuyết 5/4/2019 14:41
3 CoThienNha 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2019 15:58
4 ChiHai5Tan 50/0 Dimension Master Truyền Thuyết 5/4/2019 16:11
5 test 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2019 17:51
6 vaivai 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2019 19:31
7 BaVuong 50/0 Blade Master Truyền Thuyết 5/4/2019 19:48
8 dsfsdf 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2019 20:23
9 113wewq 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 6/4/2019 7:55
10 453erwe 50/0 Soul Master Truyền Thuyết 6/4/2019 14:10
Danh sách những nhân vật Max 50 Resets :
Nhân vật Thế hệ
QuanVu Truyền Thuyết
MrVtc Truyền Thuyết
KeDaoMo Truyền Thuyết
zTienNuz Truyền Thuyết
CuMy Truyền Thuyết
45fsr Truyền Thuyết
VoYeu Truyền Thuyết
53452 Truyền Thuyết
2131234 Truyền Thuyết
DieuThuyen Truyền Thuyết
Danh sách thành viên tích cực tham gia Test Game PreAlpha:
Nhân vật Thế hệ
QuanVu Truyền Thuyết
ThienNu Truyền Thuyết
Night9 Truyền Thuyết
TrieuVan Truyền Thuyết
BaVuong Truyền Thuyết
BuBuoiNhe Truyền Thuyết
TrongHai Truyền Thuyết
DauBuoi Truyền Thuyết
huntertit Truyền Thuyết
dominic777 Truyền Thuyết
Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !
Xin chúc mừng các chiến binh !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: