Song hành cũng những Event chào đón Open Sever Truyền Thuyết 2019, MU Sài Gòn xin giới thiệu Event "TOP Phú Hộ Open Sever Truyền Thuyết" trong tháng đầu tiên Open Sever với nội dung như sau :
Thời gian sự kiện :
Phú Hộ Open: 8h00 ngày 08/04 đến 24h00 18/04/2019
Tích lũy nạp thẻ tháng 4: 08/04 đến 24h00 30/04/2019

Nội dung : Trong khoảng thời gian trên tại Sever Truyền Thuyết hệ thống sẽ thống kê số Gcoin của các thành viên nạp thẻ qua trang quản lý tài khoản : http://id.musaigon.vn và xếp hạng TOP 5 phú hộ - Sever Truyền Thuyết để trao giải.
Phần thưởng :
I. Top 5 Phú Hộ :
- TOP 1 : 1 Wing 2.5 Luck + 2 opt /1 Lông Vũ Condor/ Sói Hoàng Kim vĩnh viễn/ Biểu tượng VIP/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 2 : 1 Wing 2.5 Luck + 1 opt / 1 Lông Vũ Condor /Sói Tấn Công / Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 3 : 1 Wing 2.5 Luck + mnl / 1 Lông Vũ Condor /Sói Phòng Thủ/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 4-5 : 200.000GcoinKM / 1 Lông Vũ Condor /Sói Tinh

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 4/2019 : (Trong thời gian 08/04 - 30/04)
- Nạp 1.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 2 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 3 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :
Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà hiện vật
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
1 Sói Tấn Công
Đang cập nhật...
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Đang cập nhật...
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
1 Viên Chaos bằng Phale
Lưu ý: Quà hiện vật sẽ được Ship tận nơi !
Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: