BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 400 Resets/1 Relifes - Khát Vọng như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 ShopFPT 400/1 Dimension Master Khát Vọng 11/10/2018 0:42
2 TheDeVill 400/1 Blade Master Khát Vọng 12/10/2018 7:14
3 Sock 400/1 Blade Master Khát Vọng 12/10/2018 11:22
4 Telecom 400/1 Blade Master Khát Vọng 12/10/2018 20:27
5 TANON 400/1 First Class Khát Vọng 12/10/2018 23:02
6 EmMai 400/1 Dimension Master Khát Vọng 13/10 10:02:32
7 ZzTRANGzZ 400/1 Blade Master Khát Vọng 13/10 20:30:45
8 PhapSuMa 400/1 Dimension Master Khát Vọng 14/10 00:29:00
9 DanChoiHD 400/1 Blade Master Khát Vọng 14/10 06:22:00
10 BuomDen 400/1 Dimension Master Khát Vọng 14/10 06:41:06

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: