BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 350 Resets - Khát Vọng như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TANON 350/0 First Class Khát Vọng 8/9/2018 0:17
2 HaiYen 350/0 Dimension Master Khát Vọng 8/9/2018 2:21
3 ShopFPT 350/0 Dimension Master Khát Vọng 8/9/2018 2:41
4 ChiHai5Tan 350/0 Dimension Master Khát Vọng 8/9/2018 11:20
5 U23VN 350/0 Dimension Master Khát Vọng 8/9/2018 12:54
6 Laviyen 350/0 Dimension Master Khát Vọng 9/9/2018 7:13
7 ZzTRANGzZ 350/0 Blade Master Khát Vọng 9/9/2018 7:28
8 ChiBaQue 350/0 Hight Elf Khát Vọng 9/9/2018 11:58
9 NHTX 350/0 Duel Master Khát Vọng 10/9/2018 1:08
10 SumVL 350/0 Dimension Master Khát Vọng 10/9/2018 1:32

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: