BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 250 Resets - Khát Vọng như sau :


# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TrieuVan 250/0 Dimension Master Khát Vọng 18/08 13:39:06
2 Dluffy 250/0 Grand Master Khát Vọng 18/08 14:40:40
3 TANON 250/0 First Class Khát Vọng 18/08 16:01:54
4 KoBietAi 250/0 Dimension Master Khát Vọng 18/08 19:38:05
5 July 250/0 Dimension Master Khát Vọng 18/08 22:42:31
6 February 250/0 Dimension Master Khát Vọng 19/08 00:14:12
7 Dwbaolinh 250/0 Grand Master Khát Vọng 19/08 00:14:12
8 VaiLoz 250/0 Dimension Master Khát Vọng 19/08 00:20:04
9 DrHoang 250/0 Grand Master Khát Vọng 19/08 02:37:24
10 HucNhauKo 250/0 First Class Khát Vọng 19/08 03:45:31

Sau khi Công Thành Chiến sẽ mở Reset và Đua TOP lần III. BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: