Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 250 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 26/02/2018. Giới hạn toàn Server mốc tiếp theo là 350 lần/ 1Relife, sau khi có 10 người max Reset sẽ mở reset tự do cho các thành viên còn lại và tổ chức Công Thành Chiến lần I vào chủ nhật của tuần tiếp theo !
Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần III” nội dung như sau:


Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng


Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 21/05/2018
Kết Thúc: Có 10 người đạt 350 Reset


PHẦN THƯỞNG
Top 1: 250.000Gcoin + 3 Ngọc Level + 5 Ngọc Socket
Top 2: 150.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM
Trong thời gian đua TOP lần III này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :


Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 36 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 5 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 7 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 23 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 36 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:
- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 400 lần RS (Lv1)/1 Relife
Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: