BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 400 Resets/Relife1 - Phục Sinh như sau :


1 HanGhe 400/1 Dimension Master Phục Sinh 28/03 06:59:22
2 Alo1234Alo 400/1 Dimension Master Phục Sinh 28/03 19:08:05
3 HaizVL 400/1 First Class Phục Sinh 29/03 22:39:47
4 CoiCa 400/1 Blade Master Phục Sinh 30/03 22:37:09
5 Chinsu 400/1 Dimension Master Phục Sinh 31/03 06:10:43
6 AndreasX 400/1 Dimension Master Phục Sinh 31/03 06:11:09
7 Zinova 400/1 First Class Phục Sinh 31/03 06:49:11
8 HoaDaiKa 400/1 First Class Phục Sinh 31/03 07:08:42
9 Anhlavip 400/1 Blade Master Phục Sinh 31/03 08:11:29
10 NumBerOne 400/1 Dimension Master Phục Sinh 31/03 09:06:03

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !


Sau khi trao giải sẽ có Công Thành Chiến lần II và mở Relife Đua Top Lần IV cùng 1 số Event PK !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: