Admin xem xét TK nhân vật BATHANH nghi vấn sử dụng item Vpoint trùng code , hiện đang tàng trữ , sử dụng và giao dịch ngoài web và trong game , YÊU CẦU Admin kiểm tra ngay và luôn !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: