Mở đăng ký Máy chủ thử nghiệm đợt 1 Tháng 1/2018
VỀ BẢN THỬ NGHIỆM
Chào mừng các Chiến Binh, Lục địa MU Sài Gòn rất vui mừng được thông báo đến các bạn một chương trình rất đặc biệt dành cho tất cả các thành viên, đó chính là tham gia vào “MÁY CHỦ THỬ NGHIỆM”. Máy Chủ Thử Nghiệm là chương trình đặc biệt dành riêng cho các Chiến Binh muốn trải nghiệm trước các nội dung của MU Sài Gòn Reborn. Tại Máy Chủ Thử Nghiệm sẽ có các nội dung và chức năng trong trò chơi khác biệt một phần hoặc hoàn toàn với các máy chủ trước đây – tức máy chủ chính thức của trò chơi


Những nội dung trên Máy Chủ Thử Nghiệm không phản ánh những nội dung sẽ phát hành trên máy chủ chính thức.

Q: Máy Chủ Thử Nghiệm là gì?
Máy Chủ Thử Nghiệm là chương trình đặc biệt dành riêng cho các Chiến Binh muốn trải nghiệm trước các nội dung của MU Sài Gòn (sau đây gọi là “trò chơi”).
Tại Máy Chủ Thử Nghiệm sẽ có các nội dung và chức năng trong trò chơi khác biệt một phần hoặc mới hơn với các máy chủ trước đây.
Những nội dung trên Máy Chủ Thử Nghiệm không phản ánh những nội dung sẽ phát hành trên máy chủ chính thức.

Q: Làm sao để tham gia vào Máy Chủ Thử Nghiệm?
Có 2 bước để tham gia vào Máy Chủ Thử Nghiệm:
Bước 1: Đăng ký Group Mu Sài Gòn: dùng tài khoản Facebook để tham gia nhóm tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/musaigon/
Bước 2: Đăng ký tài khoản tại link đăng ký sẽ cập nhật tại Group.

Q: Tham gia Máy Chủ Thử Nghiệm nhằm mục đích gì?
Nhằm mục đích xây dựng một Server chất lượng và bền vững, các thành viên tham gia sẽ có quyền đóng góp ý kiến thay đổi nội dung sao cho phù hợp. Trong thời gian thử nghiệm BQT sẽ tiếp nhận các ý kiến, góp ý cũng như báo lỗi để hoàn thiện game trước khi ra mắt chính thức.

Q: Sau khi thử nghiệm kết thúc, dữ liệu của tôi tại Máy Chủ Thử Nghiệm có mất đi không?
Sau thời gian thử nghiệm, tất cả thông tin về nhân vật của Máy Chủ Thử Nghiệm sẽ được xóa đi trừ thông tin tài khoản, các bạn không phải đăng ký lại khi ra mắt chính thức.

Q: Quyền lợi khi tham gia Máy Chủ Thử Nghiệm ?
Trong thời gian diễn ra thử nghiệm, tất cả các thành viên tích cực tham gia check lỗi, góp ý ... sẽ được ghi nhận để có phần thưởng thỏa đáng khi Open Beta. Sẽ được nhận danh hiệu riêng "Huyền Thoại" khi Open, ngoài ra tất cả thành viên đạt giới hạn Resets tối đa đều sẽ nhận được phần thưởng tiếp sức Gcoin khi Open
Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn ! - Mu Sài Gòn

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: