Lúc 4h30p NV SongVeDem có bán 2 set TT or HL cho nv tusonhung đồ đã đưa mà chưa có car
anh em trong G AEsinhtu có thể làm chứng cho tôi. mong adm xử lý dùm
TKS

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: