Hiện tại có 1 số kẻ chục lợi tận dụng lỗi game dupe đồ, BQT đã tiến hành fix lỗi nhưng số item dupe được vẫn còn tồn tại trong Sever. Theo ý kiến các thành viên có nên xóa hết đồ chỉ để lại nhân vật + số lần reset và trao lại phần thưởng các sự kiên ! Mới anh em cho ý kiến !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: