Vì lý do lượng Spam trên diễn đàn quá lớn nên BQT quyết định thay đổi địa chỉ nhận Góp ý và thảo luận mới tại Group " MU Sài Gòn " theo địa chỉ sau :


https://www.facebook.com/groups/musaigon/


Các bạn có thể vào bằng lối tắt qua nút "Góp ý" trên trang chủ :

Ngoài ra Hotline cũng sẽ thay đổi sang SĐT : 089.980.8800


MU Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: