Hiện tại Event Giáng Sinh I đã kết thúc, BQT xin công bố danh sách cuối cùng các nhân vật đã ăn đủ số lượng point Event cần thiết để nhận giải như sau :


Sever Bạch Long :
STT Tên nhân vật
1 Assassin
2 RFBADAO
3 BoDoi
4 ChuaBaoGio
5 BachLong
6 Dk8xPro
7 Lion
8 IPhone7
9 TamCa
10 TrieuPhu
11 LUXURY
12 Cris7
13 KeAnMay
14 Triann
15 Faker
16 AnhChien
17 OngTrumNo1
18 HuanDoo

Sever Quyền Năng :


STT Tên nhân vật
1 MyHuyen
2 AchiIIes
3 Hello
4 Germany90

Sever Truyền Thuyết :


STT Tên nhân vật
1 NoNa
2 chienluon
3 HoaTuan
4 BlueStone
5 TaYaNaKaWa

Hôm nay BQT sẽ tiến hành trao giải cho các nhân vật chưa nhận, các bạn chú ý kiểm tra hòm đồ chung !
MU Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: