Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife từ 14h00 ngày 05/12/2016. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần III” nội dung như sau:


Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng


Bắt đầu sự kiện: 14H00 – 05/12/2016
Kết Thúc: Có 10 người đạt 400 Reset/1 Relife


PHẦN THƯỞNG


Top 1: 15 Bùa Kết Hợp Chaos + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 500.000Gcoin
Top 2: 10 Bùa Kết Hợp Chaos + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 250.000Gcoin
Top 3: 10 Bùa Kết Hợp Chaos + 200.000Gcoin
Top 4-5: 5 Bùa Kết Hợp Chaos + 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM


Trong thời gian đua TOP lần III này BQT sẽ giới hạn Reset


Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:


- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 400/1 lần Resets/Relife (Lv1)
Bên cạnh sự kiện Đua TOP Mu Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức các đợt Công Thành Chiến với nhiều phần thưởng giá trị !


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: