Mu Sài Gòn xin thông báo :


Như các bạn đã biết vào khoảng 21h00 đến 23h00 ngày 14/11 vì lý do khách quan, đường truyền quốc tế bị chặn nên đã ảnh hưởng đến việc kết nối vào game. Sau sự cố này BQT sẽ update chuyển toàn bộ tài nguyên về các Sever trong nước để đảm bảo không lặp lại lần thứ 2.


Để bồi thường sự cố bất tiện trên BQT sẽ tiến hành đền bù mỗi nhân vật 1000 đ ủy thác. Nội dung đền bù như sau :


Tặng mỗi nhân vật 1000đ ủy thác (Tất cả các Sever)
Thời gian : 12h00 ngày 15/11/2016


Các bạn nên sắp xếp thời gian để sử dụng điểm ủy thác một cách hợp lý vì mỗi nhân vật tối đa chỉ được tích lũy 1440đ ủy thác.


Mu Sài Gòn kính báo !

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: