add ơi ! E coi trên cách thêm opt cho wing 3. Em làm y chan mu n chấp nhận . N kêu cần 1 wing 3 +9 , 1 chao , 1 ngọc sáng tạo , 3 cụm soul 30 vien, 3 cụm bless 30 vien , 1 đồ thần +9 e đũ hết nguyên liệu . Đến khi xoay s tự nhiên đứng e k thấy mất đồ hay zen j cả , rồi một lạt s tự động diss zo e mất hết ? mong add sớm trã lời. Vì e cbi test lại tại e k bik s có đứa bảo xoay wing 3 ra 2 opt mar e k tin nên tes thử cách này T_T nhỏ thiệt

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: