mình chơi elf cộng agi 45k đi tháp tinh luyện bắn bàn tay Maya dc vài cái là ngắt kết nối với máy chủ

không biết tại máy yếu hay tại lỗi game mong ADM xem xét dùm mình

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: