Thân chào các thành viên của Mu Sài Gòn !

Nhằm xây dựng một Sever phù hợp với cộng đồng Mu Online Việt Nam nên BQT Mu Sài Gòn quyết định thay đổi 1 số nội dung như sau :

- Không phân biệt Reset...