Vấn đề này tôi gặp từ lúc bắt đầu tải main MUSaigon để chơi bên sv Quyền Lực. Trong quá trình chơi gặp rất nhiều lỗi, mong BQT sớm khắc phục, hoặc ko thể khắc phục đc thì đưa ra lời giải thích thỏa...