Hôm qua 22-1-12, khoảng 18h25 mình đổi 4 vé Santa ra VPoint.
Trang web thông báo đổi thành công 4 vé nhưng lại công cho mình có 15000VP.
Admin/GM xem xét vấn đề và sửa lỗi. Tránh thiệt thòi cho anh...