Hiện tại đã có danh sách Top 10 lần II Max 250 Resets nên BQT tiến hành mở Resets tự do và chuẩn bị cho Công Thành Chiến với nội dung như sau :
Thời gian mở Resets tự do : 26/04/2019
Lịch Công...