PDA

View Full Version : [Báo Lỗi] mất vé santadrkunam
03-29-2014, 08:23 AM
29/3/2014 chuyến giờ 8h11p , đi xong nhặt được 2 vé xong 1 hồi kiểm tra lại bị mất, gm xem lại hộ cái
ID:drkunam
char:SnybU