PDA

View Full Version : [Góp Ý] adm xem xet0975060213
03-11-2014, 12:43 PM
NV: buongxuoi lua dảo hack do cua cac nv khác vi du nhu anhhung = tat ca cac do dac trong nhan vat anh hung deu mát sach. va buondembn. ducdt bi lua dao 150k vp gan nhu nhung thong tin dó nhan vat trong game ai cung bit...... mong admin xem xet

Administrator
03-12-2014, 04:05 AM
Ok Mình sẽ xử lý trường hợp này !

HoangHau
03-12-2014, 08:53 AM
Cho ra hoang đảo Robinson