PDA

View Full Version : [Báo Lỗi] Admin kiểm tra dùmHoangHau
03-07-2014, 03:48 PM
Hôm nay cho cái w3 +9 sum vào xoay nhưng NPC không chịu nhận hàng.
Admin kiểm tra lại hộ cái,