PDA

View Full Version : [Thắc Mắc] Pháo Hoacthong7
09-25-2015, 04:24 PM
AD ơi ! Cho em hỏi sao mấy cái Pháo Hoa nhặt trong game. Nhặt xong cái nó biến thành cái Trái tìm gì gì đó là sao vậy AD ?