PDA

View Full Version : [Sự Kiện] 1 Số hình ảnh CTC Lần 2 G KoSoAiHuyền Thoại
08-02-2015, 11:21 PM
Xin cảm ơn các bạn đã giúp G KoSoAi CTC và đua tốp Event lần này.
Đây là 1 số ảnh CTC lần này của G KoSoAi:
http://i.imgur.com/t6VQGvJ.jpg
http://i.imgur.com/cRiroOO.jpg
http://i.imgur.com/7G8ptao.jpg
http://i.imgur.com/13eKWPJ.jpg
http://i.imgur.com/yE1lYjP.jpg
http://i.imgur.com/ICLK7yr.jpg
http://i.imgur.com/bP0YKfF.jpg