PDA

View Full Version : [Thắc Mắc] ai biết cái lucky coin để làm gì khôngyps
12-16-2013, 11:19 PM
ai biết lucky coin để làm gì khồng mình có nhặt được vài cái mà không biết để làm gì

tienhung
12-17-2013, 07:28 AM
30 cái đổi = 1 bùa kết hợp chao. 1000 cái đổi = 1 sói HK bạn ạ.

anh5vungtau
03-01-2014, 02:27 PM
30 cái đổi = 1 bùa kết hợp chao. 1000 cái đổi = 1 sói HK bạn ạ. đỗi ở đâu vậy bạn !