PDA

View Full Version : [Báo Lỗi] ADM Vao XEM :DBố Già MU
12-14-2013, 01:05 PM
http://i0.upanh.com/2013/1214/06//58299894.screen121300540003.jpg (http://upanh.com/view/?id=frc64tahdqz)

tienhung
12-14-2013, 01:21 PM
:)) chỉ là hiển thị sai thui bạn. vẫn dùng bt ngon lành mà.

QuocAnhNo1
12-14-2013, 07:44 PM
[-O< hoho
umbalaxibua
biến @-)

HTC1
12-15-2013, 09:03 PM
adm nen test lại đi.cẩn thận vẫn hơn.có thể nhiều ng sẽ lợi dụng cái này để đi lừa đảo :V