PDA

View Full Version : 13 Events trong game  1. [Hướng Dẫn] Tổng hợp thời gian và địa điểm các sự kiện trong Game (Update liên tục)
  2. [Hướng Dẫn] Hướng dẫn săn Boss Kundun tại map Kalima
  3. [Hướng Dẫn] Săn Boss Hoàng Kim tại Davias (Kundun, Medusa, ...)
  4. [Hướng Dẫn] Sự Kiện Imperial Guardian Fort(Gaion)