PDA

View Full Version : Bảng đen: Lừa đảo 1. ADM vào xử lý ngay
 2. ADM vào xử lí gấp
 3. Lừa Đảo Lấy ACC 2AnhEm Nv lừa Đảo SoGoKing
 4. H5N1 lừa đảo yêu cầu admin lock nick!
 5. anh em cảnh giác nhân vật nhoxbee2
 6. Tạm thời Block id tyty để điều tra về lừa đảo
 7. Mong ADM Xử Lý
 8. ADM vao sem gap
 9. De nghi ADM BLock acc co nhan vat AnhHung
 10. Hành Vi Lừa Đảo
 11. Mong ADM giải quyết!
 12. lua card
 13. Mong adm xem giúp
 14. Adm sớm giải quyết
 15. Adm và anh em chú ý gấp